NHÔM HỆ

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

thông tin liên hệ
Mr Dũng
Phòng Kinh Doanh
- 0974 675 203

Mr Chiến
Phòng Kinh Doanh
- 0972 109 372

Ms Nhung
Phòng Kinh Doanh
- 0933 805 376

NHÔM PANEL

Nhôm Panel
Nhôm Panel
Nhôm Panel
Nhôm Panel
Nhôm Panel
Nhôm Panel
Nhôm Panel
Nhôm Panel
Nhôm Panel
Nhôm Panel

SẢN PHẨM NHÔM FRAVI

Cửa Cuốn Fravi Door
Cửa Cuốn Fravi Door
Băng tải khung nhôm
Băng tải khung nhôm
Phụ kiện panel phòng sạch
Phụ kiện panel phòng sạch
Hệ cửa lùa FMA Plus
Hệ cửa lùa FMA Plus
Hệ FMA plus
Hệ FMA plus
Hệ cửa thủy lực Fravi Pro
Hệ cửa thủy lực Fravi Pro
Hệ  Fravi lux
Hệ Fravi lux
Hệ cửa lùa Fravi VIP55
Hệ cửa lùa Fravi VIP55
Hệ cửa mở quay Fravi VIP55
Hệ cửa mở quay Fravi VIP55
Hệ Fravi Vip55 cải tiến
Hệ Fravi Vip55 cải tiến
Lam chắn nắng hình thoi
Lam chắn nắng hình thoi
Lam nhôm chữ Z
Lam nhôm chữ Z
Hệ mặt dựng bản 52mm
Hệ mặt dựng bản 52mm
Hệ mặt dựng bản 65mm
Hệ mặt dựng bản 65mm
Hệ cửa đi FV 450CT
Hệ cửa đi FV 450CT
Hệ cửa đi Việt Pháp 450
Hệ cửa đi Việt Pháp 450
Hệ cửa lùa Fravi 48
Hệ cửa lùa Fravi 48
Hệ cửa lùa Việt Pháp 2600
Hệ cửa lùa Việt Pháp 2600
Hệ cửa mở Fravi 40
Hệ cửa mở Fravi 40
Hệ cửa mở Việt Pháp 4400 cải tiến
Hệ cửa mở Việt Pháp 4400 cải tiến
Hệ cửa mở Việt Pháp 4400
Hệ cửa mở Việt Pháp 4400
Phụ kiện & bổ trợ cửa lùa VF 2600
Phụ kiện & bổ trợ cửa lùa VF 2600
Phụ kiện & bổ trợ cửa mở Việt Pháp 4400
Phụ kiện & bổ trợ cửa mở Việt Pháp 4400
Cửa sổ mở quay XF55
Cửa sổ mở quay XF55
Hệ cửa đi XF55
Hệ cửa đi XF55
Hệ cửa lùa Fravi Xingfa XF93
Hệ cửa lùa Fravi Xingfa XF93
Hệ cửa lùa XF87
Hệ cửa lùa XF87
Lá chớp cho hệ XF55
Lá chớp cho hệ XF55
Khung nhôm băng tải
Khung nhôm băng tải
Khung nhôm băng tải
Khung nhôm băng tải

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

Cửa chớp thép
Cửa chớp thép
Cửa chống cháy cánh đôi
Cửa chống cháy cánh đôi
Cửa chống cháy cánh đơn
Cửa chống cháy cánh đơn
Cửa thoát hiểm 1 cánh
Cửa thoát hiểm 1 cánh
Cửa biệt thự DOMINATE
Cửa biệt thự DOMINATE
Cửa biệt thự DOMINATE
Cửa biệt thự DOMINATE
Cửa biệt thự DOMINATE
Cửa biệt thự DOMINATE
Cửa thép vân gỗ cánh đôi
Cửa thép vân gỗ cánh đôi
Cửa thép vân gỗ cánh đôi
Cửa thép vân gỗ cánh đôi
Cửa thép vân gỗ 4 cánh
Cửa thép vân gỗ 4 cánh
Cửa thép vân gỗ 4 cánh
Cửa thép vân gỗ 4 cánh
Cửa thép vân gỗ đơn
Cửa thép vân gỗ đơn
Cửa thép vân gỗ đơn
Cửa thép vân gỗ đơn
Cửa thép vân gỗ cánh lệch
Cửa thép vân gỗ cánh lệch
Cửa thép vân gỗ đơn
Cửa thép vân gỗ đơn
Cửa thép vân gỗ đơn
Cửa thép vân gỗ đơn
Cửa thép vân gỗ cánh đôi
Cửa thép vân gỗ cánh đôi
Cửa thép vân gỗ cánh lệch
Cửa thép vân gỗ cánh lệch
Cửa thép vân gỗ cánh đôi
Cửa thép vân gỗ cánh đôi